28.12.14

Kuinka pitää organisaatio pystyssä yli vuosisadan

Max More, ALCOR:n toimitusjohtaja, DGAB kryoniikkasymposium lokakuu 2014 

Tämä Max Moren luennosta referoitu artikkeli on kerrottu lähinnä ALCOR:n näkökulmasta ja Max luennoi tästä aiheesta ensimmäistä kertaa. Asia on hyvin olennainen kryoniikka-aktivistien näkökulmasta, sillä yksi haasteista on, ettemme tiedä kuinka kauan aikaa menee ennen kuin kryosäilöttyjen potilaiden elvyttäminen on mahdollista. Tähän kuluu oletettavasti aikaa vähintään vuosikymmeniä ja helposti vuosisata.

Kysymys kuluu: kuinka moni organisaatio ylipäänsä on kestänyt yli vuosisadan? Vastaus tähän on 'jotkut ovat', joten jatkokysymys kuuluu: kuinka he ovat siitä suoriutuneet ja mitä heiltä voidaan oppia? Kryoniikan näkökulmasta tilanne on kohtuullisen rohkaiseva, sillä kolmesta kryoniikka-organisaatiosta kaksi on ollut toiminnassa jo varsin pitkään. Cryonics Institute (CI) on ollut pystyssä vuodesta 1969 ja ALCOR vuodesta 1972.

Kuinka kauan organisaatiot ylipäänsä pysyvät pystyssä? Tähän on vaikea vastata, sillä organisaatioita on useita erilaisia. Mike Darwin on arvioinut että vain 1-1,5% yrityksistä pysyy toiminnassa yli 100 vuotta [lähteestä ei varmuutta], ja yleensä isot organisaatiot pysyvät pystyssä pienempiä kauemmin. Yritysten ohella useat uskonnolliset ja akateemiset organisaatiot ovat pysytelleet hengissä useita vuosisatoja. Oxfordin yliopisto, joka on maailman toiseksi vanhin yliopisto, on perustettu jo vuonna 1096. Useimmissa maissa akateemiset instituutiot rahoitetaan valtion tai kirkon puolelta, joten ei ole kovin selvää kuinka tämä suhteutuu tänä päivänä yksityisen rahan turvin toimiviin kryoniikka organisaatioihin. Nykyisessä tilanteessa tuntuu uskomattomalta ajatukselta, että kryoniikkaa rahoitettaisiin valtion kassasta, mutta on silti mahdollista, että näin voisi jossakin vaiheessa tapahtua. Paljon rahaa ammennetaan ihmisten elossapitoon muutaman kituliaan ylimääräisen kuukauden verran, joten ehkä jossain vaiheessa huomataan, että olisi kustannustehokkaampaa säilöä potilaat odottamaan parempaa hoitoa.

Uskonnollisten instituutioiden ja -rakennusten pystyssä pysyminen ei sinänsä liene kovin mielenkiintoista, sillä ne perustuvat joillekin ihmisten yhteisille arvoille ja vain muutama harva on säästynyt tuholta, muodostaen siten pienen poikkeuksen. Katolinen instituutio lienee pysynyt nykyisessä muodossaan tuhatkunta vuotta ja The Sacred and Imperial Monastery of the God-Trodden Mount of Sinai on yli 1200 vuotta vanha.

Myös joitakin rahatoimilaitoksia on kyennyt säilymään pitkiä aikoja. Tämän tyyppinen toiminta tietenkin kiinnostaa kryoniikkatoimijoita, sillä toiminnan ylläpitoon tarvitaan rahaa. Rahan riittävyys täytyy varmistaa pitkällä aikavälillä, sekä ottaa huomioon inflaatio, finanssiromahdukset ja erilaiset kriisit. Lisäksi täytyy varmistaa, että rahaa riittää myös potilaiden elvyttämiseen, jos siihen aikanaan aukeaa mahdollisuus. Nykyisissä kryoniikka-organisaatioissa on havaittavissa yritysrakennetta, mutta samalla on pyrkimys säilyä ei-kaupallisina. Tämä saattaa olla hyvä asia pitkällä aikatähtäimellä, sillä useimmiten pitkään säilyneet organisaatiot ovat nimenomaan olleet ei-kaupallisia, jotka eivät jaa rahaa osakkeiden omistajille, eikä ole tarvetta huolehtia kvartaalin tuotoista sijoittajille.

Eräs vanhimmista vakuutusyhtiöistä on Lloyd’s of London, joka aloitti toimintansa kahvilasta vuonna 1688. Pankit ovat vanhimpia finanssi-organisaatioita ja niistä vanhin selvinnyt on Banca Monte dei Paschi di Siena, joka perustettiin vuonna 1472. Toiseksi vanhin taas Berenberg Bank, joka perustettiin 1590. Mielenkiintoinen asia Berenberg-pankissa on se, että sen on jatkuvasti omistanut perustajan perikunta. Samoin tuntuu uskomattomalta, että viidenneksi vanhimman pankin, yksityisomisteisen C. Hoare & Co:n, omistaa jo yhdestoista sukupolvi, sekä se tosiasia, ettei yhdessäkään sukupolvessa omistajista kukaan ole ollut hullu, heittäytynyt murhanhimoiseksi tai korruptoitunut, ja näin tuhonnut perheyritystä. Monet pitkäikäisimmistä yrityksistä ovat perheyrityksiä, joilla on valtio tai kaupunki tukena.

Kuinka kauan yritykset sitten ylipäänsä kestävät? Siihen hieman vaikeampi vastata, ehkä noin 80% kuihtuu 10 vuodessa. Adam Pres:n raportti kertoo, että yrityksillä, joissa on vähemmän kuin 20 henkeä, on 30% mahdollisuus säilyä 4 vuotta ja 9% mahdollisuus säilyä 10 vuotta. Tämä on huono selviytymisprosentti, joten kryoniikka-organisaatioiden täytyy pystyä parempaan. Viime aikoina suurempien yritysten elinaikaodote on myös laskenut dramaattisesti: 67 vuodesta 15 vuoteen. Kaikkien yritysten eliniän keskiarvo Euroopassa ja Japanissa on 12,5 vuotta.

Englannissa on kaupparyhmä The Third Centenarians perheyrityksille, jotka ovat olleet olemassa 300 vuotta tai enemmän. Tuossa ajassa yrityksen on täytynyt selvitä viidestäkymmenestä lamasta, kahdesta maailmansodasta, teollisesta vallankumouksesta ja lukuisista pörssiromahduksista. Tähän kauppayhtymään kuuluvat yritykset ovat hyvin pieniä, suurimmassa on 600 työntekijää. Japanilainen Kongo Gumi co., Ltd. rakennusyhtiö toimi yhtäjaksoisesti 1428 vuotta, kunnes vuonna 2006 se meni selvitystilaan. Italialainen Marinellin kellovalamo on ollut toiminnassa yli 1000 vuotta ja koko tuon ajan sen on omistanut sama perhe. Berettan aseiden valmistus on ollut toiminnassa vuodesta 1526, sekin perheyritys. Islannin eduskunta on ollut olemassa vuodesta 930 ja Britannian eduskunta 1707.

Erään hollantilaisen asiantuntijan muistilista voittoa tavoitteleville instituutiolle, jotka aikovat säilyä pitkään:
- pysy herkkänä ympäristölle
- edistä vahvaa identiteettiä
- ole suvaitsevainen
- ole konservatiivinen rahoituksen suhteen
- rekrytoi viisaita johtajia

Kun Max aloitti tehtävänsä ALCOR:n johdossa, hän huomasi olevansa vastuussa säilötyistä ihmisistä ja ryhtyi harkitsemaan varmennustoimenpiteitä, joilla toiminnan jatkuvuus taataan ja vaikeudet ennaltaehkäistään. Hänen toimestaan muun muassa paperiset potilastiedot skannattiin verkkoon siltä varalta, että rakennus palaa maan tasalle. Eräs tärkeä seikka instituution pitkäikäisyydelle on tietojen ja taitojen säilymisen varmentaminen, mikä saattaa olla ongelmallista, varsinkin jos näistä taidoista ei juuri makseta, mikä on tapana kryoniikka-organisaatioissa. Jos joku lähtee, kuinka hänen poissaolonsa paikataan? Tähän ratkaisuksi kehitettiin toimintaohjeet (Standard Operating Procedures) sekä tarmokas dokumentointi. Mahdollisimman monen ihmisen tulisi osata jotakin mahdollisimman monesta asiasta, jotta mikään ei ole vain yhden ihmisen varassa. ALCOR:lla on itseään vahtiva johto, jossa hallitus valitsee hallitusta johtavan henkilön. Ei-kaupallisen instituution hallituksessa istuvat ovatkin varmaan pätevimpiä valitsemaan kuka hallitusta johtaa.

Eräs tärkeistä pystyssä pysymisen tekijöistä on varainhoito. ALCOR:lla on erillinen 1990-luvulla perustettu potilashoitorahasto, jota hoitaa useampi hallituksen jäsen. Näistä hallituksen jäsenistä ainakin kahdella on oltava sukulainen säilöttynä. Kokovartalosäilöntään menevästä 200 000 dollarista 115 000 menee hoitorahastoon, ja 80 000 dollarin neuropotilaan kustannuksista 25 000 dollaria. ALCOR:n toimitusjohtaja ei yksin voi koskea rahaston varoihin ja käyttää niitä toimistokuluihin tai matkustamiseen, tai ylipäätään mihinkään. Näitä varoja voi käyttää ainoastaan potilaiden hoitoon, ja erillinen hallitus pitää huolen, että näin myös tapahtuu. ALCOR:ssa on myös sääntö, että pääomaan ei kosketa. Viime aikoina ALCOR on pärjännyt mainiosti pelkillä pääomatuloilla, joten pääomaan ei ole ollut tarvetta koskea ja sen määrä kasvaa ajan mittaan. Jos ALCOR:n tuotoista ei jatkossakaan rokoteta inflaatiota enempää, pääoman pitäisi pitkällä aikavälillä vain kasvaa. Myöhemmin varallisuutta voidaan käyttää potilaiden elvyttämiseen.

ALCOR:lla on tehty myös toimenpiteitä petosten estämiseksi muun muassa tiukalla kirjanpidolla, ulkoisella tilintarkastuksella ja epäämällä rahastonhoitajalta allekirjoitusoikeus. Varainhoitaja ei voi itse kirjoittaa esimerkiksi shekkejä. ALCOR on suojannut toimitilansa myös muilla tavoin, kuten luodinkestävillä laseilla, metalli- ja kevlarlevyillä, turvakameroilla ja liikkeentunnistimilla, mutta mikään näistä toimista ei tietenkään estä päättäväistä henkilöä tunkeutumasta sisätiloihin. ALCOR:lla on palkkalistoillaan myös lobbaaja, joka käy läpi oikeudellista maisemaa ja tutkii lainsäädäntöjä, joista voisi aiheutua uhkia ALCOR:n olemassaololle.

Max Moren tärkein viesti aloitteleville organisaatioille on ajatella pitkän tähtäimen selviytymistä, ei vain vuosi tai kaksi eteenpäin. Jo olemassa olevienkin organisaatioiden tulisi miettiä kuinka organisaation rakenne voidaan uudelleenjärjestellä ja kuinka kriittiset osat voidaan suojata, jotta mahdollisimman pitkä olemassaolo olisi taattu.

8.12.14

Kevät+syyskokous + leffailta 19.12.2014

Aika: Perjantai 19.12. klo 17.00.
Paikka: Välimerenkatu 13, Helsinki. Soita 040 569 1977. 
Etukäteisilmoittautuminen suotavaa, ei pakollista!

Kevätkokouksen oleelliset asiat (kts. säännöt):
* vuosikertomus 2013, tilinpäätös, tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
* päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

Syyskokouksen oleelliset asiat:
* toimintasuunnitelma 2015 ja talousarvio;
* päätetään seuraavan hallituksen jäsenten lukumäärästä;
* hallituksen jäsenten vaali;
* yhden (1) tai kahden (2) tilintarkastajan ja heidän varatilintarkastajiensa vaali;
* yhdistyksen jäsenmaksujen ja liittymismaksujen suuruus;

Elokuva on nimeltään "-196". Sen on ohjannut Anna Arlanova, kestää noin 45 minuuttia ja sijoittuu Moskovaan-lähtijöille tuttuihin maisemiin. "Student Mitya is determined to save the life of his ailing, beloved grandmother. Overriding the uninformed protestations of family members, the devoted grandson goes any lengths to have her cryogenically preserved after her demise, thereby affording her a chance at a new life."
http://indiefilmdepot.com/beta/196/

Tervetuloa!

11.5.14

Tilanne Saksassa

Saksassa toimiva DGAB (Deutsche Gesellschaft für Angewandte Biostase e.V.) on voittoa tavoittelematon yhdistys. Siihen kuulu yli 60 jäsentä, ja luku on kasvamaan päin. Järjestö on hajautunut ympäri saksaa, mutta pitää päämajaa tekniikan tohtori Tristan Behrens:n kotikaupungissa Brunswickssä pohjois-saksassa, mutta suuremmat jäsenkeskittymät sijaitsevat Ulm:ssa, Dresden:ssä ja Munchen:ssä. Tristan on DGABn tämän hetkinen puheenjohtaja.

Eräs suurimmista DGAB:n meneillään olevista projekteista on sosiaalisessa mediassa. Se on perustettu lisäämään julkista tietoutta kryoniikasta, hyväksi käyttäen moderneja alustoja kuten Twitter:ä, Facebook:a ja Google+:aa.

Vuonna 2014 DGAB perusti osaston, joka keskittyy optimoimaan käytännön kryosäilytystä Prof Klaus Sames:n johdolla. Osasto tekee tiivistä yhteistyötä saksalaisten balsamoijien kanssa, sekä selvittävät heidän käytettävyyttään kylmäsäilytyksen toimeenpanemisessa saksassa.

DGAB järjestää saksassa Dresden:ssä lokakuussa 2014 (http://biostase.de/de/symposium-2014.html) toisen eurooppalaisen tieteellisen symposiumin soveltavasta kryobiologiasta. He ovat hyvin kiinnostuneita lisäämän eurooppalaisten kryonistien verkostoitumista, ja harkitsevat parhaillaan vuotuista yhteiseurooppalaista tapaamista, ja ovat myös hyvin kiinnostuneita tietojen sekä osaamisen vaihdosta eri maiden kryonistien kanssa.