14.11.19

Kokouskutsu: Yhdistyksen kokous 29.11.2019

Paikka: Helsingin keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4
Aika: Perjantai 29.11.2019 klo 18.00 

Sääntömääräinen yhdistyksen kokous. Yhdistetysti kevät- ja syyskokouksen asiat:


* kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden (2) ääntenlaskijan valinta;
* kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen;
* toimintasuunnitelma ja talousarvio;
* päätetään seuraavan hallituksen jäsenten lukumäärästä;
* hallituksen jäsenten vaali;
* yhden (1) tai kahden (2) tilintarkastajan ja heidän varatilintarkastajiensa vaali;
* yhdistyksen jäsenmaksujen ja liittymismaksujen suuruus;
Syyskokouksen asiat
* vuosikertomus, tilinpäätös, tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
* päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
Ilmoittautumiset ja tiedustelut etäosallistumisesta: info@kryoniikka.fi

2.6.17

International Longevity and Cryopreservation Summit, Madrid 25.-27.5.2017

Futuristi José Cordeiro ja rintakehäkirurgi, professori Javier Cabo järjestivät konferenssin, jossa käsiteltiin ennennäkemättömän monialaisesti toisaalta ikääntymistä ja sen estämistä ("Plan A"), toisaalta kudosten, elinten ja kokonaisten organismien kylmäsäilytystä, mukaanlukien kryoniikkaa ("Plan B”). Mukana oli paljon ns. valtavirran kliinikoita ja tutkijoita. Suuri osa esityksistä oli espanjankielisiä, mutta simultaanitulkkaus toimi tyydyttävästi. 
"Tieteen temppeli" CSIC (Espanjan kansallinen tutkimusneuvosto) 

Plan A: Ikääntyminen ja sen estäminen

Espanjan kansallisen syöpätutkimuskeskuksen johtaja María Blasco on yksi runsaasti viitatun Hallmarks of Aging-artikkelin (1) kirjoittajista. María kertoi ryhmänsä telomeraasitutkimuksista. Telomeerit ovat DNA-ketjun päiden jatkeita, jotka lyhenevät solun jakautuessa. Telomeraasientsyymi pidentää telomeereja, ja on lähes kaikissa syövissä aktivoituneena mahdollistamassa syöpäsolujen kuolemattomuuden. Toisaalta lyhenevät telomeerit ovat yksi biologisen iän mittari, ja telomeerien lyheneminen riittää aiheuttamaan organismin ikääntymistä yksinäänkin. Muuntogeenisillä telomeraasia aktivoivilla hiirillä elinikä piteni kokonaisuutena 13% ja syövästä vapaa elinikä piteni 24% (2). Toisessa kokeessa sydäninfarktin kuolleisuus väheni 17%, ja aiheutti vähemmän sydänlihaksen arpeutumista (3). Telomeerien mittaamiseen on kaupallistettu palvelu Life Length, joka on Suomestakin saatavilla. 

Pedro Guillén kertoi, miten urheilijoilta otetaan rustonäytteitä nivelleikkausten yhteydessä. Viljeltyjä ja säilöttyjä rustosoluja voidaan siirtää sitten tulevaisuudessa takaisin nivelrikon vaivatessa (4).  

SENS Research Foundationin johtaja ja Rejuvenation Research-lehden toimittaja, biogerontologi Aubrey de Grey oli tyytyväinen, miten ajamastaan insinöörimäisestä lähestymisestä ikääntymisen pysäyttämiseksi on tullut enenevästi hyväksyttyä ikääntymistutkijoiden keskuudessa. Korjaamalla kertynyt ikääntymisvaurio sen seitsemässä tunnetussa muodossaan, kuten museoautoa ennakkohuoltamalla, meidän ei tarvitse täysin ymmärtää koko valtavan monimutkaista metaboliaverkostoa, joka tätä vauriota aiheuttaa. Ero spesifisten ikääntymissairauksien, kuten Alzheimerin taudin, ja ikääntymisen yleisten ilmiöiden kuten lihasten surkastumisen eli sarkopenian välillä on vain semanttinen. De Grey painotti, että tutkimus ikääntymisen pysäyttämiseksi on myös lääketieteellistä tutkimusta, ja edustaa jatkuvuutta sellaisen tutkimuksen kanssa, jota ihmiset pitävät tavanomaisena ja tavoiteltavana. Ei tulisi liioitella tulevan yhteiskunnallisen muutoksen suuruutta.

Juristi ja International Longevity Alliancen aktiivi Paul Spiegel Kaliforniasta esitteli ehdotustaan, miten yhteiskunta rahoittaa tilanteen, jossa elinikää rajatta pidentävät hoidot kustannetaan kaikille, kuten julkinen terveydenhuolto tekee tänä päivänä suuressa osassa maailmaa. Minkälainen olisi yhteiskuntasopimus tässä tilanteessa? Hän ehdotti, että yhteiskunnan kustantamana eläkeikää ei enää olisi. Tämähän on Suomen eläkejärjestelmän elinaikakertoimen idea äärimmilleen vietynä. Tämän vastapainona yksilöt voisivat halutessaan rahoittaa oman eläköitymisensä elinikäisillä säästöillään, joita eliniän pidentyessä odottaisi kertyvän. Yhteiskunnallakin on taloudellinen kannustin tarjota rajattomasti elinikää pidentäviä hoitoja. Sosiaaliturva ja terveysmenot vievät 22% USA:n budjetista, globaalisti 17%. Ihmiset, jotka näitä hoitoja eivät halua, mutta toisaalta haluavat jäädä perinteisessä mielessä eläkkeelle, voisivat tämänkin vaihtoehdon valita. 

Plan B: Kryoniikka

Edellä mainittu Aubrey de Grey aloitti aiemman puheenvuoronsa kritisoimalla kryoniikan vertaamista tieteiselokuviin. Kuoleman määritelmä on muuttunut teknologian kehittyessä. Jokainen toimiva lääketieteellinen hoito oli ensin tieteellinen koe, joka tehtiin vaikka sen toimivuutta ei ollut ensin todistettu, mutta se tehtiin kuitenkin. Kryoniikan osalta tämä koe on edelleen kesken. 

Tutkija Chana Phaedra (Advanced Neural Biosciences) esitteli haasteita ja nykyistä tutkimustaan rotan aivojen säilömisessä. Nykyiset parhaat jäänestäjät (VM-1 ja M22, joilla aivokudoksen elinkelpoisuutta mittaava K/Na suhde on yli 80%) läpäisevät huonosti tai eivät lainkaan veriaivoestettä, mikä johtaa kokonaisissa aivoissa huomattavaan kuivumiseen osmoottisella mekanismilla, ja ikävän näköisiin kuviin elektronimikroskoopissa tai tietokonetomografialla. 

Kryobiologian grand old man Greg Fahy keksi pakastusmenetelmän (vitrifikaatio = lasitus = amorfinen jää), jolla säilötään Suomessakin mm. naisten munasoluja esimerkiksi ennen syöpähoitoja tai ennakoivasti ikääntymisen vuoksi. (5)

Greg pakasti ensimmäisenä kaniinin kokonaisen munuaisen, joka sulatuksen jälkeen toimi eläimessä (6), ja on muutaman vuoden toistettavuusongelmien jälkeen edelleen kehittänyt menetelmää.
Greg Fahy: "Complex Biological Systems Can Be Cryopreserved"
Madridissa Greg esitteli uusimpia, vielä julkaisemattomia tuloksiaan: pakastetun kaniinin aivoista otettuja elektronimikroskooppikuvia, joita on hankala tai mahdoton erottaa tuoreista, mukaanlukien ehjät synapsit ja soluorganellit. Ennen jäänestoaineilla kyllästämistä, veriaivoestettä avattiin SDS:llä (natriumlauryylisulfaatti), ja lopuksi ennen kuvien ottamista, aivot nesteytettin osittain uudelleen laimeammalla M22-liuoksella (5 molaarista ja sitten 1 molaarista).

Espanjalainen kryosäilytystutkija Ramon Risco kertoi menetelmistään, joilla tietokonetomografialla mitataan jään muodostumista ja jäänestäjien pitoisuuksia suurissa elimissä. Jääkiteiden kasvaminen ja tästä seuraava kudostuho on suurin ongelma sulatusvaiheessa. Pakastetun kudoksen mikroskooppiset jääkiteet voidaan sitoa magneettisilla partikkeleilla, ja tämän jälkeen kohdistaa jääkiteet sulattavat radioaallot näihin. (7)

Futuristi David Wood kertoi lain suhtautumisesta kryoniikkaan anglosaksisissa maissa. Äskettäistä brittiläisen teinitytön tapausta on käsitelty muualla. Davidin näkemyksen mukaan kryoniikan harjoittajien tulisi jatkossa säännellä itseään ja varmistaa riittävän laadukkaat standardit toiminnalleen, jottei viranomaisille tulisi tarvetta tätä tehdä, todennäköisesti huonommalla lopputuloksella. Ruumiinavaus tekee useimmiten mielekkään kryoniikkasäilytyksen mahdottomaksi. Yhdysvalloissa on käytettävissä lomakkeita, joilla ruumiinavauksen voi useimmissa tapauksissa saada “uskonnollisin" perustein estettyä. Usein kuolemansyyn selvittämiseen voi käyttää aivoja tuhoamattomia keinoja, kuten kuvantamista. Ideaalista olisi elektiivinen “kryotanasia", mutta tämä on USA:ssa nykyisin selkeästi laitonta (case Thomas Donaldson 1993). 

Perfuusioasiantuntija David Gifford Englannista esitti, että aivovaurioiden minimoimiseksi potilaan sydämen pysähdyttyä tulisi tämä ensin vakauttaa biokemiallisesti sydän-keuhkokoneella tai ECMO-laitteistolla normaalilämpötilassa muutaman tunnin aikana, ja vasta sitten aloittaa jäänestoprotokolla 12-18 °C lämpötilassa. Pulsoiva vs. ei-pulsoiva perfuusio aiheutti keskustelua, mutta Davidin mukaan ei ole todistusaineistoa siitä että pulsoiva olisi tuloksiltaan sen parempi kuin ei-pulsoivakaan. Verisuonten komplianssiin vaikuttavia lääkkeitä joudutaan käyttämään kummassakin tapauksessa.

Tutkimusryhmän vetäjä João Pedro de Magalhães Liverpoolista kertoi brittiläisestä kryoniikan tutkijaverkostosta. Hän piti äskettäin TEDx esityksen "Cryonics: fantasy or a bridge to the future?" joka tullee lähiaikoina julkisesti katsottavaksi.

Filosofi Alexander Erler ehdotti posteriesityksessään, että Brain Preservation Foundationin sinänsä onnistunut kilpailu Technology Prize ei ole kaikissa filosofisissa tapauksissa riittävän kattava varmistaakseen mielen säilyminen. Tulisi luoda uusi palkinto, jossa arvioitaisiin ensisijaisesti säilytettyjen aivojen biologista elinkelpoisuutta, ei pelkästään rakenteen eli konnektomin säilymistä.

Kansainvälinen kryoniikkayhteistyö etenee 17 organisaation kesken. Konferenssin lomassa kokousteltiin ja verkostoiduttiin. Tarvikkeita ja protokollia jaetaan, kokemuksista ja tutkimustavoitteista keskusteltiin. Sukkulamato on kryonisesti säilötty ja elvytetty muistinsa säilyttäen (8) - onko banaanikärpänen seuraava? 
Espanjan lipun vaakuna. "PLUS ULTRA" eli
"Yhä pitemmälle" Gibraltarin salmen Herakleen
pylväiltä. Ennen uuden maailman löytämistä pylväissä
luki varoitus "NON PLUS ULTRA".
Osa konferenssin osallistujista ryhmäkuvassa

Viiteluettelo.

1. López-Otín, C., Blasco, M. A., Partridge, L., Serrano, M., & Kroemer, G. (2013). The Hallmarks of Aging. Cell, 153(6), 1194–1217. http://doi.org/10.1016/j.cell.2013.05.039

2. Bernardes de Jesus, B., Vera, E., Schneeberger, K., Tejera, A. M., Ayuso, E., Bosch, F., & Blasco, M. A. (2012). Telomerase gene therapy in adult and old mice delays aging and increases longevity without increasing cancer. EMBO Molecular Medicine, 4(8), 691–704. http://doi.org/10.1002/emmm.201200245

3. Bär, C., de Jesus, B. B., Serrano, R., Tejera, A., Ayuso, E., Jimenez, V., … Blasco, M. A. (2014). Telomerase expression confers cardioprotection in the adult mouse heart after acute myocardial infarction. Nature Communications, 5, 5863. http://doi.org/10.1038/ncomms6863

4. Lopez-Alcorocho, J. M., Aboli, L., Guillen-Vicente, I., Rodriguez-Iñigo, E., Guillen-Vicente, M., Fernández-Jaén, T. F., … Guillen-García, P. (2017). Cartilage Defect Treatment Using High-Density Autologous Chondrocyte Implantation. Cartilage, 194760351769304. http://doi.org/10.1177/1947603517693045

5. Fahy, G. M., MacFarlane, D. R., Angell, C. A., & Meryman, H. T. (1984). Vitrification as an approach to cryopreservation. Cryobiology, 21(4), 407–26. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6467964

6. Fahy, G. M., Wowk, B., Pagotan, R., Chang, A., Phan, J., Thomson, B., & Phan, L. (2009). Physical and biological aspects of renal vitrification. Organogenesis, 5(3), 167–75. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20046680

7. Manuchehrabadi, N., Gao, Z., Zhang, J., Ring, H. L., Shao, Q., Liu, F., … Bischof, J. C. (2017). Improved tissue cryopreservation using inductive heating of magnetic nanoparticles. Science Translational Medicine, 9(379), eaah4586. http://doi.org/10.1126/scitranslmed.aah4586

8. Vita-More, N., & Barranco, D. (2015). Persistence of Long-Term Memory in Vitrified and Revived Caenorhabditis elegans. Rejuvenation Research18(5), 458–63. http://doi.org/10.1089/rej.2014.1636

1.6.17

Cryonics UK harjoitusviikonloppu 20.-21.5.2017

Cryonics UK (CUK) on Euroopan parhaiten järjestäytyneitä kryoniikkaorganisaatioita. Ryhmän keskeisin tarkoitus on potilaiden vakauttaminen kliinisen kuoleman jälkeen, kyllästäminen jäänestoaineilla, pakastaminen ja kuljettaminen ulkomaille kryoniseen pitkäaikaissäilöön. Mukana on 126 henkeä. Jäsenmaksusta (£240 eli 280€ vuodessa) saa alennusta mm. osallistumalla ensiapuharjoituksiin. Jäsenmaksulla kustannetaan harjoituksia ja ryhmän ambulanssin kustannuksia. Jäsenet auttavat toisiaan vapaaehtoisperiaatteella, ja jokaiseen potilastapaukseen kerätään kulloinkin saatavilla olevat jäsenet. Jokaiselta kryopotilaalta edellytetään CUK jäsenmaksu. Jos henkilö liittyy jäseneksi vasta viime hetkillään, jäsenmaksu on huomattavasti korkeampi. Lisäksi edellytetään ensiaputoimia varten etukäteen 15 000 puntaa, josta käyttämätön osa palautetaan myöhemmin. Koska Britanniassa ei ole pitkäaikaissäilytystä lainkaan, edellytetään myös voimassa oleva sopimus jonkin säilytyslaitoksen kanssa (Alcor, CI, Kriorus). Ensiapuryhmän vetäjä Tim Gibson kertoo olleensa mukana kaikissa Cryonics UK:n hoitamassa kymmenessä tapauksessa. Ryhmän tukikohta ja harjoitusten pitopaikka sijaitsee Timin kotiseudulla keskellä Iso-Britanniaa, Englannin maaseudulla Sheffieldissä vajaan 300 kilometrin ja 3,5 tunnin ajomatkan päässä Lontoosta.

Saatuaan potilaan lääkäriltä luvan, CUK:n ensiapuryhmä ryhtyy viilentämään ruumista jääkylvyssä, käynnistää mekaanisen elvytyslaitteen (Lucas tai Thumper) ja hengityskoneen ja antaa lääkkeitä (Alcor/Suspended animation protokollan mukaan). Tyypillisesti nämä toimenpiteet suoritetaan ryhmän hyvin varustellussa ambulanssissa, joka on hankittu paikalliselta ambulanssifirmalta käytettynä (£ 10 000). Britanniassa balsamoidaan vainajia varsin yleisesti, joten kulloiseltakin alueelta löytyy yleensä balsamoija, joka avaa yhteyden suuriin kaulasuoniin hautausurakoitsijan tiloissa. Painepumpulla tehtävä avoimen järjestelmän perfuusio aloitetaan 6-10°C lämpötilassa. CUK käyttää vitrifikaatioliuoksina M22:ta Alcorin asiakkaille ja VM-1:tä CI:n asiakkaille. Perfuusion jälkeen kuivajäällä vuorattu koko vartalo lähetetään Yhdysvaltoihin lentorahtina. 

Ainakin ryhmän julkisuuskuva on kärsinyt siitä, että mukana ei ole ollut esimerkiksi lääkäreitä. Timilläkään ei ole formaalia koulutusta tehtäviinsä, mutta ainakin tämän harjoitusviikonlopun hän veti pätevällä mutta rennolla ja käytännöllisellä otteella. Tarpeen mukaan ryhmä on palkannut keikkalääkäreitä esimerkiksi virallista kuoleman toteamista varten. Tälläkin kertaa harjoituksissa oli uuden firman lääkäri tutustumassa toimintaan. Sairaalatkin ovat olleet pääosin hyvässä yhteistyössä.

CUK sai paljon julkisuutta vuoden 2016 lopulla, kun teinitytön eronneet vanhemmat riitelivät oikeudessa asti siitä, saisiko syöpään kuoleva tyttö tahtomansa kryonisen säilytyksen. Tavaomaisesta poikkeava toive luonnollisesti herätti median huomion. Oikeus ei ottanut kantaa kryoniikan tieteelliseen näyttöön, mutta hyväksyi tytön oman, perustellun toiveen. 

Ryhmän ensiapu- ja perfuusio-opas on saatavilla verkossa

Cryonics UK ambulanssi.


13.12.16

Kansainvälinen kryoniikkakonferenssi, Basel 12-13.11.2016

Sveitsin Baselissa järjestettiin yhteiseurooppalainen kryoniikkakonferenssi viikonloppuna 12-13.11.2016. Konferenssin kantavia aiheita olivat:

- yhteiseurooppalaisen kattojärjestön luominen (Torsten Nahm, Hubert Braendle)
- kuulumiset maailmalta: Intia, Kiina, Argentiina ja Kanada (Ben Best)
- Cryonics UK:n käytännön harjoittelu (Tim Gibson et al.)
- Tehohoito hypotermian aikakaudella, elinten korvaaminen ja machine learning (prof. Patrick Hunziker)
- Perfuusio spesialistin silmin (David Gifford, Cambridge Perfusion Services)
- Henkivakuutukset kryonisteille (Udo Schifer)
- kryoniikkaprotokollan viimeaikaisimmat kehitysaskeleet (Aschwin de Wolf, Advanced Neural Biosciences)

Osanottajia oli yhteensä 14 maasta: Sveitsi, Saksa, Suomi, Hollanti, UK, Belgia, Ruotsi, Unkari, Espanja, Italia, Luxemburg, Puola, Itävalta ja USA.


1 Dominique Vocat (CRYOSUISSE)
2 Lydia Köhler (Cryonics Germany)
3
4 Gerard Stigter (Netherlands)
5 Santi Stigter (Netherlands)
6 David Gifford (Cambridge)
7 Philippus R. Debasus Navalpotrus
8 prof. Krzysztof Herman (Poland)
9 Ben Best (US)
10 Tim Gibson (Cryonics UK)
11 Antti Peltonen (KRYOFIN)
12 Victoria Stevens (UK)
13 Frank Seifert (Cryonics Germany)
14 David Farlow (UK)
15 Frank Wilson (Cryonics UK)
16
17 Alberto Pasquini (Italia)
18 Udo Schifer (Cryonics Germany)
19 Michiel Spoor (Dutch funeral director)
20 Mathias Hirsch (Cryonics Germany)
21 Andreas Kabus (Cryonics Germany)
22 David Wood (London Futurists)
23 Kevin Kohler (Switzerland)
24 Jappie Hoekstra (Cryonics Netherlands)
25 Aschwin de Wolf (Advanced Neural Biosciences)
26 Frank Prengel (Cryonics Germany)
27 Tayfun Cicek (CRYOSUISSE)
28 Karen Conrad (Germany)
29 Garret Smyth (UK)
30 Antoine van de Ven (Cryonics Netherlands)
31 Åke Brännström (Sweden)
32 Nadine Saul (Cryonics Germany)
33 Marcus Beyer (Cryonics Germany)
34 Christine Lemstra (Cryonics Netherlands)
35
36 Dalibor den Otter (Netherlands)
37 Gonzalo Ruiz (Spain)
38 Patrick Burgermeister (CRYOSUISSE)
39 Astrid Pretemer (Luxemburg)
40 Alexandre Erler (Switzerland)
41
42 Nikolai Kilian (CRYOSUISSE)
43 Anthony Lamot (Cryonics Belgium)
44 Pasquale De Cesare (Switzerland)
45 Jose Cordeiro (Spain)
46 Elena Beanato (Switzerland)
47 Max Fischer (Switzerland)
48 prof. Patrick Hunziker (Switzerland)
49 Veronica Ravano (Switzerland)
50 Torsten Nahm (Cryonics Germany)
51 prof. Klaus Sames (Germany)


Paikalla olivat myös Max More (Alcor) ja Aubrey de Grey (SENS-säätiö), sekä muutama muu osallistuja, jotka eivät ole kuvassa.

27.10.16

Kokouskutsu: kevätkokous la 5.11.2016

Pidetään sääntömääräinen kevätkokous la 5.11. klo 18.

Paikka: vielä auki, mahdollisesti Kirjasto10 Helsinki, tai Nöykkiö Espoo, tai Jätkäsaari Helsinki. Skype-etäosallistuminen mahdollista (etsi "Kryoniikka_1" tai "Kryoniikka_2" Skypestä).

Asialista:
- kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden (2) ääntenlaskijan valinta;
- kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen;
- vuosikertomus 2015, tilinpäätös 2015, tilikertomus 2015 ja tilintarkastajien lausunto;
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

Kokouksen virallisen osuuden jälkeen puidaan:
- Basel:n seminaarin "maaesittelyä"
- tilannekatsaus roippeiden ja valmiuksien suhteen, ja paria muuta asiaa aiheeseen liittyen
- web-sivujen uudistus
- asennetutkimuksen kysymysten päivitystä
- jne

11.6.16

José Cordeiron vierailu Helsingissä 5-8.6.2016

Tohtori José Cordeiro, yksi Singularity Universityn perustajista ja The Millennium Projectin jäsen, vieraili Helsingissä 5-8.6.2016. José on tunnettu futuristi ja radikaali ajattelija. Jätettyään uransa öljyteollisuudessa, hän on toiminut kirjailijana, tutkijana ja puhujana useissa arvostetuissa konferensseissa ympäri maailmaa.

Ensimmäisten päivien aikana hän halusi tavata suomalaisia kryoniikka-aktivisteja ja keskustella kryoniikan tilasta euroopassa. Tiistain ja keskiviikon hän käytti luennoimalla FFA:n (Finland Futures Academy) kesäkoulussa tulevaisuuden energiaratkaisuista.

Tapaamisessa Helsingissä käytiin läpi mm. Josén ja espanjalaisten hankketta perustaa espanjaan kryoniikkasäätiö, sekä todettiin myös ongelmaksi se, ettei eurooppalaisilla ole kunnollista pääsyä kelvolliseen säilöntään. Näissä asioissa riittää puimista pitkäksi aikaa ja keskustelua jatketaan marraskuussa järjestettävässä yhteiseurooppalaisessa kokouksessa Sveitsin Baselissa, johon José aikoo myös osallistua.

Antti Peltonen (Kryofin), Ville Salmensuu (Kryofin) ja José Cordeiro (IDE – JETRO, Singularity University)


11.2.16

Kokouskutsu: Yhdistyksen vuosikokous 20.2.2016

Suomen Kryoniikkaseura ry:n vuosikokous pidetään 20. helmikuuta alkaen klo 11.00 osoitteessa Välimerenkatu 13, Helsinki. Skype-etäosallistuminen on mahdollista. Katso tarkemmin kutsun lopusta.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat seuraavasti.

    1. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden (2) ääntenlaskijan valinta;
    2. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen;

3. Tilinpäätöksen 2013 lopullinen vahvistus.

Kevätkokouksen 2015 asiat:

    4. vuoden 2014 vuosikertomus, tilinpäätös, tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto;
    5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
   
Syyskokouksen 2015 asiat:

    6. vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio;
    7. päätetään seuraavan hallituksen jäsenten lukumäärästä;
    8. hallituksen jäsenten vaali;
    9. yhden (1) tai kahden (2) toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä vaali;
    10. yhdistyksen jäsenmaksujen ja liittymismaksujen suuruus;

Ennakkoilmoittautuminen on suotavaa, muttei pakollista. Erityisesti Skype-etäosallistumista varten olisi hyvä järjestää yhteyskokeilu etukäteen. Voit ilmoittautua sähköpostiosoitteeseen ville@kryoniikka.fi. Paikan päällä oven avausta varten soita numeroon 040 569 1977.

2.1.15

Ekskursio Moskovaan joulukuussa 2014

Yhdistyksemme järjesti jäsenilleen vierailun Moskovaan tutustumaan KrioRusin toimintaan ja säilytystiloihin. KrioRus on maailman kolmanneksi suurin kryoniikkapotilaita säilövä organisaatio ja Yhdysvaltojen ulkopuolisista suurin. Se on myös nuorin: toiminta alkoi vuonna 2005. KrioRus on kuitenkin kasvanut nopeasti. Säilössä on nyt noin 40 potilaan koko ruumis tai pelkät aivot tai kallo aivoineen. Kuten viime kerrallakin, isäntänämme toimi energinen Danila Medvedev, joka johtaa myös Venäjän transhumanistiliikettä. Meiltä oli reissussa mukana kuusi henkeä ja lisäksi kahden hengen TV-dokumenttikuvausryhmä. Kävimme ihastelemassa noin 60 kilometriä Moskovasta sijaitsevia säilytystiloja. Tilassa oli kaksi isoa kryostaattia, jotka on valmistettu lasikuidusta, täytetään säännöllisesti nestetypellä ja eristetään tyhjiöllä. Malli on sama kuin Cryonics Institutella. Potilaat säilötään makuupusseissa. Lisäksi tilassa oli maahan kaivettu kuivajääsäilö lyhytaikaisempaa säilytystä varten. Itse perfuusiot suoritetaan sairaaloiden tiloissa. Perfuusiossa käytetään edelleen samaa glyserolipohjaista liuosta, jota yhdistyksellämmekin on. Asiantuntijana on toiminut KrioRusin kuuluisa kryobiologi Yuri Pichugin.

Matkalla tutustuimme myös Darwin-museon juuri auenneeseen mielenkiintoiseen näyttelyyn, joka kertoo luonnossa esiintyvästä eläinten talvihorroksesta ja anabioosista, valekuoleman tilasta.

Toimistossa kävelymatkan päässä Punaiselta torilta yhdistyksemme allekirjoitti KrioRusin kanssa yhteisen tahdonilmaisun, jolla haluamme edistää tähän asti varsin satunnaista eurooppalaista yhteistyötä sekä vauhdittaa keskeiseen Eurooppaan luotavaa kryoniikkaorganisaatiota ja säilytystiloja. Toistaiseksi lähin ja näppärin säilöpaikka suomalaisellekin on Moskovassa, yhden yöjunan tai puolentoista tunnin lentomatkan päässä.


Tieteellinen symposium Dresden, Saksa 4.-5. lokakuuta 2014


Sisaryhdistyksemme Saksassa, The German Society for Applied Biostasis (DGAB), järjesti toista kertaa kansainvälisen tieteellisen kryoniikkaseminaarin. Tällä kertaa kokoonnuttiin Dresdenissä itäisen Saksan vanhassa teollisuuskaupungissa. Mukana oli kryoniikkaan ja elämänpidennykseen liittyvien alojen tutkijoita. Esille tuli lukuisia mielenkiintoisia ja haastavia tutkimusongelmia. Tapaaminen oli myös hyvä tilaisuus verkostoitua kryoniikka-aktiivien kanssa.

Aschwin de Wolf kertoi uusien kryoniikkateknologioiden identifioinnista, validaatiosta ja toteutuksesta. Aiemmasta tutkimuksesta on tullut ilmi, että mielenkiintoisesti koirien aivot vaikuttavat olevan läpäisevämpiä kuin ihmisten tai kissojen. Perfusoitujen koirien aivot eivät vaikuttaneet kutistuvan huolimatta hyvästä perfuusiosta, vaikka yleensä kutistumista (dehydraatiota) pidetään hyvän perfuusion merkkinä.


Igor Artyuhov puhui mekanismeista, joilla jalokaasu ksenon (Xe) näyttää estävän jääkiteiden muodostumista (linkki esityskalvoihin). Työhön on käytetty molekyylidynaamisia simulaatioita.


Jäänestoaineilla on merkittävä haitta, myrkyllisyys kudoksille, mikä estää elinten elvytystä. João Pedro de Magalhães ryhmineen selvittää tähän myrkyllisyyteen liittyviä geenejä. http://www.cryopreservation.org.uk/


Apulaisprofessori Klaus Mathwig puhui nanoteknologian mahdollistamista molekyylitason korjausmekanismeista fysiologisissa oloissa.


Ben Best mm. esitteli sydänpysähdyksenkin toteavaa Mio alpha rannekelloaan, joka on yhdistetty Android-puhelimen softaan sekä GPS:ään. USA:n Oregonissa Oregon Cryonics (Jordan Sparks) tekee myös kemiallista säilöntää.


Alcorin toimitusjohtaja Max More puhui pitkäikäisistä organisaatioista. Esityksestä on suomenkielinen lyhennelmä.


Ikääntymisen liittyvistä rappeumamuutoksista: Professori Peter Gouras, Columbia University
Ikääntymisen estäminen ja pitkäikäisyysinterventiot: Nadine Saul, esimerkkinä sukkulamato C.elegans


Tilaisuudessa jaettiin myös Robert Ettinger-mitali merkittävästi kryoniikkaa edistäneelle henkilölle. Järjestyksessään toinen mitali myönnettiin Saul Kentille.


YouTubesta löytyy nyt loputkin esitykset. Juristi (LL.M.) Anna Zwickin esitys peruuntui.

28.12.14

Kuinka pitää organisaatio pystyssä yli vuosisadan

Max More, ALCOR:n toimitusjohtaja, DGAB kryoniikkasymposium lokakuu 2014 

Tämä Max Moren luennosta referoitu artikkeli on kerrottu lähinnä ALCOR:n näkökulmasta ja Max luennoi tästä aiheesta ensimmäistä kertaa. Asia on hyvin olennainen kryoniikka-aktivistien näkökulmasta, sillä yksi haasteista on, ettemme tiedä kuinka kauan aikaa menee ennen kuin kryosäilöttyjen potilaiden elvyttäminen on mahdollista. Tähän kuluu oletettavasti aikaa vähintään vuosikymmeniä ja helposti vuosisata.

Kysymys kuluu: kuinka moni organisaatio ylipäänsä on kestänyt yli vuosisadan? Vastaus tähän on 'jotkut ovat', joten jatkokysymys kuuluu: kuinka he ovat siitä suoriutuneet ja mitä heiltä voidaan oppia? Kryoniikan näkökulmasta tilanne on kohtuullisen rohkaiseva, sillä kolmesta kryoniikka-organisaatiosta kaksi on ollut toiminnassa jo varsin pitkään. Cryonics Institute (CI) on ollut pystyssä vuodesta 1969 ja ALCOR vuodesta 1972.

Kuinka kauan organisaatiot ylipäänsä pysyvät pystyssä? Tähän on vaikea vastata, sillä organisaatioita on useita erilaisia. Mike Darwin on arvioinut että vain 1-1,5% yrityksistä pysyy toiminnassa yli 100 vuotta [lähteestä ei varmuutta], ja yleensä isot organisaatiot pysyvät pystyssä pienempiä kauemmin. Yritysten ohella useat uskonnolliset ja akateemiset organisaatiot ovat pysytelleet hengissä useita vuosisatoja. Oxfordin yliopisto, joka on maailman toiseksi vanhin yliopisto, on perustettu jo vuonna 1096. Useimmissa maissa akateemiset instituutiot rahoitetaan valtion tai kirkon puolelta, joten ei ole kovin selvää kuinka tämä suhteutuu tänä päivänä yksityisen rahan turvin toimiviin kryoniikka organisaatioihin. Nykyisessä tilanteessa tuntuu uskomattomalta ajatukselta, että kryoniikkaa rahoitettaisiin valtion kassasta, mutta on silti mahdollista, että näin voisi jossakin vaiheessa tapahtua. Paljon rahaa ammennetaan ihmisten elossapitoon muutaman kituliaan ylimääräisen kuukauden verran, joten ehkä jossain vaiheessa huomataan, että olisi kustannustehokkaampaa säilöä potilaat odottamaan parempaa hoitoa.

Uskonnollisten instituutioiden ja -rakennusten pystyssä pysyminen ei sinänsä liene kovin mielenkiintoista, sillä ne perustuvat joillekin ihmisten yhteisille arvoille ja vain muutama harva on säästynyt tuholta, muodostaen siten pienen poikkeuksen. Katolinen instituutio lienee pysynyt nykyisessä muodossaan tuhatkunta vuotta ja The Sacred and Imperial Monastery of the God-Trodden Mount of Sinai on yli 1200 vuotta vanha.

Myös joitakin rahatoimilaitoksia on kyennyt säilymään pitkiä aikoja. Tämän tyyppinen toiminta tietenkin kiinnostaa kryoniikkatoimijoita, sillä toiminnan ylläpitoon tarvitaan rahaa. Rahan riittävyys täytyy varmistaa pitkällä aikavälillä, sekä ottaa huomioon inflaatio, finanssiromahdukset ja erilaiset kriisit. Lisäksi täytyy varmistaa, että rahaa riittää myös potilaiden elvyttämiseen, jos siihen aikanaan aukeaa mahdollisuus. Nykyisissä kryoniikka-organisaatioissa on havaittavissa yritysrakennetta, mutta samalla on pyrkimys säilyä ei-kaupallisina. Tämä saattaa olla hyvä asia pitkällä aikatähtäimellä, sillä useimmiten pitkään säilyneet organisaatiot ovat nimenomaan olleet ei-kaupallisia, jotka eivät jaa rahaa osakkeiden omistajille, eikä ole tarvetta huolehtia kvartaalin tuotoista sijoittajille.

Eräs vanhimmista vakuutusyhtiöistä on Lloyd’s of London, joka aloitti toimintansa kahvilasta vuonna 1688. Pankit ovat vanhimpia finanssi-organisaatioita ja niistä vanhin selvinnyt on Banca Monte dei Paschi di Siena, joka perustettiin vuonna 1472. Toiseksi vanhin taas Berenberg Bank, joka perustettiin 1590. Mielenkiintoinen asia Berenberg-pankissa on se, että sen on jatkuvasti omistanut perustajan perikunta. Samoin tuntuu uskomattomalta, että viidenneksi vanhimman pankin, yksityisomisteisen C. Hoare & Co:n, omistaa jo yhdestoista sukupolvi, sekä se tosiasia, ettei yhdessäkään sukupolvessa omistajista kukaan ole ollut hullu, heittäytynyt murhanhimoiseksi tai korruptoitunut, ja näin tuhonnut perheyritystä. Monet pitkäikäisimmistä yrityksistä ovat perheyrityksiä, joilla on valtio tai kaupunki tukena.

Kuinka kauan yritykset sitten ylipäänsä kestävät? Siihen hieman vaikeampi vastata, ehkä noin 80% kuihtuu 10 vuodessa. Adam Pres:n raportti kertoo, että yrityksillä, joissa on vähemmän kuin 20 henkeä, on 30% mahdollisuus säilyä 4 vuotta ja 9% mahdollisuus säilyä 10 vuotta. Tämä on huono selviytymisprosentti, joten kryoniikka-organisaatioiden täytyy pystyä parempaan. Viime aikoina suurempien yritysten elinaikaodote on myös laskenut dramaattisesti: 67 vuodesta 15 vuoteen. Kaikkien yritysten eliniän keskiarvo Euroopassa ja Japanissa on 12,5 vuotta.

Englannissa on kaupparyhmä The Third Centenarians perheyrityksille, jotka ovat olleet olemassa 300 vuotta tai enemmän. Tuossa ajassa yrityksen on täytynyt selvitä viidestäkymmenestä lamasta, kahdesta maailmansodasta, teollisesta vallankumouksesta ja lukuisista pörssiromahduksista. Tähän kauppayhtymään kuuluvat yritykset ovat hyvin pieniä, suurimmassa on 600 työntekijää. Japanilainen Kongo Gumi co., Ltd. rakennusyhtiö toimi yhtäjaksoisesti 1428 vuotta, kunnes vuonna 2006 se meni selvitystilaan. Italialainen Marinellin kellovalamo on ollut toiminnassa yli 1000 vuotta ja koko tuon ajan sen on omistanut sama perhe. Berettan aseiden valmistus on ollut toiminnassa vuodesta 1526, sekin perheyritys. Islannin eduskunta on ollut olemassa vuodesta 930 ja Britannian eduskunta 1707.

Erään hollantilaisen asiantuntijan muistilista voittoa tavoitteleville instituutiolle, jotka aikovat säilyä pitkään:
- pysy herkkänä ympäristölle
- edistä vahvaa identiteettiä
- ole suvaitsevainen
- ole konservatiivinen rahoituksen suhteen
- rekrytoi viisaita johtajia

Kun Max aloitti tehtävänsä ALCOR:n johdossa, hän huomasi olevansa vastuussa säilötyistä ihmisistä ja ryhtyi harkitsemaan varmennustoimenpiteitä, joilla toiminnan jatkuvuus taataan ja vaikeudet ennaltaehkäistään. Hänen toimestaan muun muassa paperiset potilastiedot skannattiin verkkoon siltä varalta, että rakennus palaa maan tasalle. Eräs tärkeä seikka instituution pitkäikäisyydelle on tietojen ja taitojen säilymisen varmentaminen, mikä saattaa olla ongelmallista, varsinkin jos näistä taidoista ei juuri makseta, mikä on tapana kryoniikka-organisaatioissa. Jos joku lähtee, kuinka hänen poissaolonsa paikataan? Tähän ratkaisuksi kehitettiin toimintaohjeet (Standard Operating Procedures) sekä tarmokas dokumentointi. Mahdollisimman monen ihmisen tulisi osata jotakin mahdollisimman monesta asiasta, jotta mikään ei ole vain yhden ihmisen varassa. ALCOR:lla on itseään vahtiva johto, jossa hallitus valitsee hallitusta johtavan henkilön. Ei-kaupallisen instituution hallituksessa istuvat ovatkin varmaan pätevimpiä valitsemaan kuka hallitusta johtaa.

Eräs tärkeistä pystyssä pysymisen tekijöistä on varainhoito. ALCOR:lla on erillinen 1990-luvulla perustettu potilashoitorahasto, jota hoitaa useampi hallituksen jäsen. Näistä hallituksen jäsenistä ainakin kahdella on oltava sukulainen säilöttynä. Kokovartalosäilöntään menevästä 200 000 dollarista 115 000 menee hoitorahastoon, ja 80 000 dollarin neuropotilaan kustannuksista 25 000 dollaria. ALCOR:n toimitusjohtaja ei yksin voi koskea rahaston varoihin ja käyttää niitä toimistokuluihin tai matkustamiseen, tai ylipäätään mihinkään. Näitä varoja voi käyttää ainoastaan potilaiden hoitoon, ja erillinen hallitus pitää huolen, että näin myös tapahtuu. ALCOR:ssa on myös sääntö, että pääomaan ei kosketa. Viime aikoina ALCOR on pärjännyt mainiosti pelkillä pääomatuloilla, joten pääomaan ei ole ollut tarvetta koskea ja sen määrä kasvaa ajan mittaan. Jos ALCOR:n tuotoista ei jatkossakaan rokoteta inflaatiota enempää, pääoman pitäisi pitkällä aikavälillä vain kasvaa. Myöhemmin varallisuutta voidaan käyttää potilaiden elvyttämiseen.

ALCOR:lla on tehty myös toimenpiteitä petosten estämiseksi muun muassa tiukalla kirjanpidolla, ulkoisella tilintarkastuksella ja epäämällä rahastonhoitajalta allekirjoitusoikeus. Varainhoitaja ei voi itse kirjoittaa esimerkiksi shekkejä. ALCOR on suojannut toimitilansa myös muilla tavoin, kuten luodinkestävillä laseilla, metalli- ja kevlarlevyillä, turvakameroilla ja liikkeentunnistimilla, mutta mikään näistä toimista ei tietenkään estä päättäväistä henkilöä tunkeutumasta sisätiloihin. ALCOR:lla on palkkalistoillaan myös lobbaaja, joka käy läpi oikeudellista maisemaa ja tutkii lainsäädäntöjä, joista voisi aiheutua uhkia ALCOR:n olemassaololle.

Max Moren tärkein viesti aloitteleville organisaatioille on ajatella pitkän tähtäimen selviytymistä, ei vain vuosi tai kaksi eteenpäin. Jo olemassa olevienkin organisaatioiden tulisi miettiä kuinka organisaation rakenne voidaan uudelleenjärjestellä ja kuinka kriittiset osat voidaan suojata, jotta mahdollisimman pitkä olemassaolo olisi taattu.